Thursday, July 6, 2000

חופשת ראש השנה 2019 בתאריכים: 29/9-1/10/19 כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי ה'תש"פ

חופשת ראש השנה 2019 בתאריכים:  29/9-1/10/19  כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי ה'תש"פ

חופשת ראש השנה 2019 תחול בימים ראשון, שני ושלישי 29.9 ועד 1.10
ערב ראש השנה יחול ביום א' 29.9
הלימודים יתחדשו ביום רביעי 02 באוקטובר 2019
ספטמבר 2019
ראש השנה 2019 לגדוליום כיפור 2019

חופשת יום הכיפורים 2019 בתאריכים: 8-9/10/19 ט'-י' בתשרי ה'תש"פ

חופשת יום הכיפורים 2019 תחול בימים שלישי ורביעי, 8-9 באוקטובר.
ערב כיפור יחול ביום שלישי ה-8.10
הלימודים יתחדשו ביום חמישי 10 באוקטובר 2019. 

אוקטובר 2019
חופשת יום כיפור


סוכות 2019

חופשת סוכות 2019 בתאריכים: 13/10/19-23/10/19 י"ד - כ"ד בתשרי התשע"ט

חופשת סוכות 2019 תחל מיום ראשון ה- 13 באוקטובר 2019 ועד יום שלישי, ה-22 באוקטובר.
ערב חג סוכות יחול ביום ראשון ה-13 לאוקטובר.
ערב שמחת תורה יחול ביום ראשון ה-20.10
הלימודים יתחדשו ביום רביעי 23 באוקטובר 2019.

אוקטובר-2019
חופשת סוכות 2019


חנוכה 2019

חופשת חנוכה 2019 בתאריכים 23-30/12/19 כ"ד בכסלו ה'תשע"פ ועד ב' בטבת ה'תשע"פ
חופשת חנוכה 2019 תחל ביום שלישי ה-24 לדצמבר 2019 ותסתיים ביום שני ה-30 בדצמבר 2019 חזרה ללילמודים ביום שלישי ה-31 לדצמבר (יתכנו שינויים של משרד החינוך) 
נר ראשון של חנוכה יחול ביום שני 22.12.19
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, 31 בדצמבר 2019.

דצמבר-2019

חופשת חנוכה 2019


ט"ו בשבט 2020

ט"ו בשבט 2020 יתקיים בתאריך 10.2.20

חג טו' בשבט הוא יום לימודים רגיל שמתקיים ביום שני 10 בפברואר  2020.


פורים 2020

חופשת פורים 2020 בתאריכים: 09-11.3.20  - י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' תש"פ
חופשת פורים 2020 תחול בימים שני שלישי ורביעי, 09 במרס עד 11 במרס 2020.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, 12 במרס 2020.

מרץ-2020
חופשת בתי ספר בפורים 2020 אתר לגדול


פסח 2020

חופשת פסח 2020 בתאריכים 31.03.20-16.4.20 - ו' בניסן ה'תש"פ עד כ"ב בניסן ה'תש"פ

חופשת פסח 2020 תחל מיום שלישי ה-31 למרץ 2020 ועד ליום חמישי ה-16 באפריל 2020 (יתכנו שינויים של משרד החינוך)
ערב חג פסח יחול ביום רביעי ה-08 לאפריל.
הלימודים יתחדשו ביום שישי ה- 17 באפריל 2020. 

אפריל-2020
חופשת פסח 2020


יום העצמאות 2019

חופשת יום העצמאות 2020 בתאריכים 29 באפריל 2020 ה' באייר תש"פ

חופשת יום העצמאות 2020 תחול ביום רביעי 29 באפריל 2020.
ערב יום העצמאות יחול ביום שלישי  ה-28 לאפריל  (הלימודים ביום זה מסתיימים ב-12 בצהרים).
הלימודים יתחדשו ביום חמישי 30 באפריל 2020.

מאי-2020
חופשת פסח 2020


ל"ג בעומר 2020

חופשת ל"ג בעומר 2020 בתאריכים 12 במאי 2020 י"ח באייר ה'תשע"פ

חופשת ל"ג בעומר 2020 תחול ביום שלישי 12 במאי 2020.
הדלקת המדורות תחול ביום שני ה-12 למאי.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי 13 במאי 2020

מאי-2020
לוח חופשות ל"ג בעומר 2020


שבועות 2020

חופשת חג השבועות 2020 בתאריכים 28-30/05/2020- ה'-ז' בסיוון התשע"ט

חופשת שבועות 2020 תחול בימים חמישי, שישי ושבת 28 במאי עד 30 במאי 2020.
ערב חג השבועות יחול ביום חמישי ה-28 למאי.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון 31 במאי 2020.

אטרקציות לילדים בשבועות | לחיפוש חופשה משפחתית


מאי-2020
לוח חופשות חופשת שבועות 2020